Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Tarm Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid på dagsbasis må højst være 5 minutter. Højst 5 % må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Alle mål overholdt, på nær tirsdag, hvor 10 % ventede over 10 minutter. Uge 39 2023
 • Ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  0,02 % fejl i procent af antallet af ordinationer inden for det sidste år
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,0037 % Opgjort dec. 2023
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02 % fejl i procent af antallet af ruller inden for det sidste år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,0000 % Opgjort dec. 2023
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97 % i forhold til det totale antal ordinationer
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,7 % uge 3 2024

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Apoteket indbyder alle kunder til dialog om deres lægemiddelbehandling og egenomsorg i forbindelse med apotekets produkter. Vi tilstræber, at 90 % modtager rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  93 % af kunderne i skranken blev tilbudt rådgivning. Jan. 2024
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder opfordres til at kontakte apoteket for rådgivning. Særligt vigtige informationer medgives skriftligt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Indgangen er placeret i gadeniveau, for at sikre let adgang også for handicappede.
 • Andre servicetiltag for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,0% 10,2% 3,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 88,2% 10,1% 1,6%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes