Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Thisted Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Målet er, at den gennemsnitlige ventetid højst er 5 min for 85 % af kunderne og højst 10 min for 98 % af kunderne
 • Køventetid, målopfyldelse
  Thisted målt uge 33 2023: 97 % indenfor 5 min og 100% indenfor 10 min
 • Fejludlevering
  Der accepteres højst 0,02 % fejl for alm. receptekspedition
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,02% ÅTD
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der accepteres højst 1 fejl pr. år ved opretning og ajourførering af dosiskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl i 2023
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Målet er at have 98 % af lægemidlerne på lager, når de ønskes afhentet, både for recept- og apoteksforbeholdt håndkøbslægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målt i uge 26 2022: Receptpligtige lægemidler: 98,46 %, Apoteksforbeholdte lægemidler. 100 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Målet er at 80 % forsøges inviteret til dialog og rådgives efter Danmarks Apotekerforenings sektorkrav for skrankerådgivning såfremt der er behov, hvilket både gælder medicin på recept, håndkøb og frihandelsvarer. Dosis er dog sat til 50 %
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målt i uge 27 2023: Invitation til dialog: 89% ved både håndkøb og receptpligtig medicin og alle dosiskunder
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information og skriftligt materiale sendes med varerne, hvis det findes relevant. Det er muligt at få kontakt med faguddannet personale hvis kunden ringer i apotekets åbningstid. Der kan endvidere opnås online rådgivning på apoteket.dk

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Susanne Møller Jensen
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  0

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger i gadeplan, og har en bred automatisk dobbeltdør. Desuden er der en DRIVE-IN, hvorfra kunderne kan handle direkte fra bilen.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,1% 11,2% 4,7%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 76,6% 13,2% 10,2%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes