Værd at vide om Thisted Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Genordination
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Leverance til medicinkister
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Brystpumpeudlejning
 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Kompressions- og støttestrømper

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Målet er, at den gennemsnitlige ventetid højst er 5 min for 85 % af kunderne og højst 10 min for 98 % af kunderne
 • Køventetid, målopfyldelse
  Thisted målt uge 26 2022: 92 % indenfor 5 min og 99% indenfor 10 min
 • Fejludlevering
  Der accepteres højst 0,02 % fejl for alm. receptekspedition
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01% ÅTD
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der accepteres højst 1 fejl pr. år ved opretning og ajourførering af dosiskort
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl i 2021 pr. oktober
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Målet er at have 98 % af lægemidlerne på lager, når de ønskes afhentet, både for recept- og apoteksforbeholdt håndkøbslægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målt i uge 26 2022: Receptpligtige lægemidler: 98,46 %, Apoteksforbeholdte lægemidler. 100 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Målet er at 80 % forsøges inviteret til dialog og rådgives efter Danmarks Apotekerforenings sektorkrav for skrankerådgivning såfremt der er behov, hvilket både gælder medicin på recept, håndkøb og frihandelsvarer. Dosis er dog sat til 50 %
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målt i uge 39 2021: Invitation til dialog: 93,33% ved både håndkøb og receptpligtig medicin og alle dosiskunder
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information og skriftligt materiale sendes med varerne, hvis det findes relevant. Det er muligt at få kontakt med faguddannet personale hvis kunden ringer i apotekets åbningstid. Der kan endvidere opnås online rådgivning på apoteket.dk

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jytte Vinther Klarskov
 • Apotekets farmaceuter
  Der er foruden apotekeren 1 farmaceut
 • Apotekets farmakonomer
  Apoteket har 11 farmakonomer
 • Apotekets farmakonomelever
  Apoteket har 1 farmakonomelever
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Der er ansat ufaglærte

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger i gadeplan, og har en bred automatisk dobbeltdør. Desuden er der en DRIVE-IN, hvorfra kunderne kan handle direkte fra bilen.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,1% 8,4% 5,6%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 84,3% 10,0% 5,8%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes