Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Thisted Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  På dagsbasis skal 85% have ventet max 5 minutter og 98 % mindre end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 4 2024: 98 ventede max 5 min. 100% ventede under 10 min. se detaljer på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  højst 2 ud af 10000 udleveringer (incl. dosis)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  12.01.2024: 0,02% (=2 ud af 10000)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 2 fejl pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  12.01.2024: 2
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgrad: Enkeltpersoner: Mindst 98% på lager samme dag (Alle apoteksforbeholdte lægemidler, Medicin til produktionsdyr: Mindst 98% leveres næste dag (procenterne er gennemsnit for ugen)
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 2 2024: 98,66% for receptpligtige lægemidler, 100% for apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80 % af skrankekunder, der henter til sig selv eller egne børn inviteres til dialog vedrørende henholdsvis receptmedicin, håndkøbsvarer og kunder med nyt eller ændret dosiskort
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2023 uge 24: Recept og håndkøb 98,75%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På forsendelsessedlen er påført forskellige af de emner, som kunden kan normalt har brug for at få at vide og kunden opfordres til at ringe til apoteket ved tvivl eller spørgsmål. Dosiskunder, der får nyt medicin i dosis får speciel vejledning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Det evalueres løbende om, der skal stå andre oplysninger på forsendelsesstedet

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har mulighed for fysisk adgang i form af rampe og automatisk oplukkelige døre
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Det er medarbejderes og apotekers opgave gennem opmærksomhed og hjælpsomhed at give handicappede en betjening på lig fod med ikke handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,3% 12,7% 5,0%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 71,8% 11,5% 16,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes