Artboard 1

Værd at vide om Thisted Svane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Kompressions- og støttestrømper
 • Eftersyn af vagtlægetasker
 • Brystpumpeudlejning

Distribution

 • Køventetid
  På dagsbasis skal gennemsnitlige ventetid være under 3 minutter og højst 2% må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  2021 Uge 07: Gn.snit . ventetid 1 min og 1 sek 0,1% ventede over 10 min se detaljer på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  højst 2 ud af 10000 udleveringer (incl. dosis)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  08.04.2021: 0,01% (=1 ud af 10000) - Vet til prod.dyr: 0,01% ift. antal ordinationer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 2 fejl pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  08.04.2021: 0
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgrad: Enkeltpersoner: Mindst 98% på lager samme dag (Alle apoteksforbeholdte lægemidler, Medicin til produktionsdyr: Mindst 98% leveres næste dag (procenterne er gennemsnit for ugen)
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 44 2020: 98,8% - produktionsdyr: 100%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80 % af skrankekunder, der henter til sig selv eller egne børn inviteres til dialog vedrørende henholdsvis receptmedicin, håndkøbsvarer og kunder med nyt eller ændret dosiskort
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2020 uge 41-43: Recept 96,9%, dosis: 90%., hdk.varer: 95,9%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På forsendelsessedlen er påført forskellige af de emner, som kunden kan normalt har brug for at få at vide og kunden opfordres til at ringe til apoteket ved tvivl eller spørgsmål. Dosiskunder, der får nyt medicin i dosis får speciel vejledning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Det evalueres løbende om, der skal stå andre oplysninger på forsendelsesstedet

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Inge Trine Svanborg Kristoffersen
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  8 i Thisted og 6 i Fjerritslev
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 i Thisted og 2 i Fjerritslev

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har mulighed for fysisk adgang i form af rampe og automatisk oplukkelige døre
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Det er medarbejderes og apotekers opgave gennem opmærksomhed og hjælpsomhed at give handicappede en betjening på lig fod med ikke handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,7% 14,6% 5,7%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 77,1% 14,0% 8,9%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes