Artboard 1

Værd at vide om Tinglev Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop
 • Influenzavaccinationer

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid på at blive ekspederet er under 5 minutter. Apoteket ekspederer 95 % af kunderne inden 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målet overholdes. Se under apotekets ventetider.
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,015 % fejl, opdaget af andre end apotekspersonalet i forhold til det samlede antal ordinationer indenfor de seneste 12 måneder. Det svarer til en fejl per 6666 ordinationer eller cirka 1 fejl om måneden.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Der er i 2020 registreret 0,005 % fejl. Målet overholdes således.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må ikke ske fejludleveringer i forbindelse med dosispakning af medicin.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er registreret 0 fejl i 2020. Målet overholdes således.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal kunne levere 98 % af de ønskede lægemiddelpakninger til enkeltpersoner, når kunderne ønsker det.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Leveringsgraden blev i uge 29 2020 målt til 99,1 %. Målet overholdes således.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af kunderne i skranken inviteres til dialog og tilbydes information og/eller rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved målingen i december 2020 blev 91 % af kunderne inviteret til dialog. Vi overholder således dette mål.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kunder, der får sendt medicin, modtager på bagsiden af regningen en henvisning til lægemidlets indlægsseddel, og en opfordring til at kontakte apoteket ved den mindste tvivl.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder, der får sendt medicin, modtager på bagsiden af regningen en henvisning til lægemidlets indlægsseddel, og en opfordring til at kontakte apoteket ved den mindste tvivl.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1 bud og 2 servicemedarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er indrettet uden dørtrin og trin i hele publikumsrummet.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apoteket tilbyder udbringning af medicin indenfor bygrænsen i Tinglev, og leverer herudover postpakker med medicin. Der leveres herudover medicin til håndkøbsudsalg, plejehjem og den kommunale hjemmepleje.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,9% 12,5% 5,6%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 85,5% 7,8% 6,8%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes