Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Tønder Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  80 % af vores kunder ekspederes inden 5 min, 95 % inden 10 min og de sidste 5 % inden 15 min. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 3 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  uge 45 2022: 92 % < 5 minutter, 7% < 10 minutter og 1 % < 15 minuttet. Gennemsnitlig ventetid 2,0 minut
 • Ekspeditionstid
  ej relevant
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,010 % fejludleveringer i forhold til det samlede antal ordinationer, svarende til højst 1 for hver 10.000
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  for 1/1-31/12 2022: 0,0081 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 0,010% fejludlevering opstået i forbindelse med dosispakket medicin pr år, svarende til højst 1 for hver 5.000
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  for 1/1-31/12 2022: 0,0 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens behov for lægemidler skal opfyldes i 98 % af tilfældene (afhentning eller forsendelse), beregnes i forhold til det totale antal ordinationer.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  uge 43 2022 receptpligtige lægemidler 98,3%, apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 100 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle vore kunder skal tilbydes information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  uge 49 og 50 20202 100 % dosis. recept 91 % og håndkøb 94 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kunder, der får sendt medicin, modtager på bagsiden af regningen en henvisning til lægemidlets indlædsseddel, og en opfordring til at kontakte apoteket ved mindste tvivl.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Mål overholdes via forsendelsesbilag

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  9
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte adgang i gadeniveau i Kvickly´s foyer
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Der tages ved placering af selvvalgs øer hensyn til passage med rollatør/kørestol/el-scooter

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,0% 6,5% 5,5%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 72,9% 10,0% 17,1%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes