Artboard 1

Værd at vide om Uldum Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (individuel)
 • Slankerådgivning (individuel)
 • Peak-flow måling

Andre ydelser

 • Kompressions- og støttestrømper
 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Info

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Minimum 90 % af kunderne ekspederes inden 5 minutter, maksimum 10 % af kunderne skal ekspederes inden 10 minutter og maksimum 5 % af kunderne må vænte over 10 minutter til de bliver ekspederet
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 3 i 2019: 100% af kunderne har vantetid under 5 minutter
 • Fejludlevering
  Maksimum 0,02 % af udleveringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Uge 15 i 2019: 0,06 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Maksimum 0,5 % af udleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Uge 15 i 2019: 0,51 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Minimum 95 % af kunderne kommer ikke forgæves for at hente medicin på apoteket og håndkøbsudsalget
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 35 i 2019: 96,75 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90 % af kunderne på skranken tilbydes fagligrådgivning på basisniveau
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Uge 49 i 2018: 99,56%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder er altid velkomme til at kontakte apoteket

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Danji Bhanderi
 • Apotekets farmaceuter
  Fahad Yeser
 • Apotekets farmakonomer
  Der er 14 farmakonomer på Uldum apotek og filialerne
 • Apotekets farmakonomelever
  Der er 6 farmakonomelever på Uldum apotek
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Der er 8 servicemedarbejder

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er rampe og ringeklokke
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Der er kontakt til de handicappede under 2 minutter

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 81,6% 14,7% 3,7%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 69,4% 14,3% 16,3%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes