Artboard 1

Værd at vide om Varde Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Kompressions- og støttestrømper
 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid højst 3 min. og højst 10 % af kunderne må vente over 5 min. . Højst 1% må vente over 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  kan følges kontinuerligt på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler - d.v.s. højst 0,02% fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  2. halvår 2020: 0,012 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejl pr. 100 dosiskunder pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2. halvår 2020: 0 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% skal have deres medicin umiddelbart
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,1 % (målt i uge 6 i 2021)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Det sikres, at mindst 85 % af alle kunder, der henter receptmedicin, dosisdispenserede lægemidler og håndkøbslægemidler er bekendt med brugen
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  uge 51 i 2020: 87,4 % samlet tal for rcept, dosis og håndkøb
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  information på forsendelsesbilag
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Jacob Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  11
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  adgang uden trappe, bred dør og automatisk døråbning, store lokaler - plads til rollator og selvkørende kørestole
 • Andre servicetiltag for handicappede
  medicinudbringning

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 91,1% 6,0% 2,8%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 84,2% 7,2% 8,6%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes