Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Vejle Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  95% bliver ekspederet indenfor 10 minutter og gennemsnitsventetiden skal være under 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  2. kvartal 2023: 100,0% blev ekspederet indenfor 10 minutter og gennemsnitsventetiden: 1,4 minutter
 • Fejludlevering
  Der må højst være 1 fejl pr. 10.000 ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Pr 1/8-2023: De sidste 12 måneder: Under 1 pr 10.000 ordinationer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 1 fejludlevering pr. 1300 udleverede dosisruller.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Pr 1/8-2023: De sidste 6 måneder: 0 fejl.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal have mindst 98% lægemidler på lager ved afhentning eller forsendelse.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 34 2023: 98,67%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80% af apotekets kunder inviteres til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Uge 44 2023: 91,4% af apotekets receptkunder og 80% af apotekets håndkøbskunder blev inviteret til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelseskunder opfordres til at kontakte apoteket ved spørgsmål.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelseskunder får vedlagt en skriftlig information der opfordrer dem til at kontakte apoteket, ved behov for information.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Claus Slot
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  10
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,4% 10,8% 4,8%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 93,3% 6,2% 0,5%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes