Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Odense Bellinge Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som ekspeditionstid - målopfyldelse
 • Ekspeditionstid
  90% af apotekets kunder skal være ekspederet indenfor 5 minuttter. De resterende 10% skal være ekspederet indenfor 10 minutter, med mindre andet er aftale med kunden.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ved observationer i mars 2021 blev 100% af apotekets kunder kontaktet indenfor 5 min. - Servicemål overholdt
 • Fejludlevering
  Der højst tilladte antal fejludleveringer er tre udaf 20.000 ekspeditioner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ved seneste opgørelse 1. halvår 2021 er konstateret 2 fejludleveringer udaf 40.000 ekspeditioner. Servicemål overholdt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejludleveringer udaf 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er ikke konstateret nogen fejludleveringer ved seneste opgørelse for 1. halvår 2019 Servicemål overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved måling uge 5 og 6 2022 var denne 97,8 % hhv. 98,9. Servicemål ikke overholdt for uge 5

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptom eller henter medicin til eget brug eller børn under 15 år inviteres til dialog og tilbydes rådgivning på minimum Basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 37 og 38/2020 blev 87,5 % af kunderne inviteret til dialog. Servicemål ikke overholdt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Til forsendelseskunder gives mulighed for telefonisk henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ved alle telefoniske henvendelser ydes den efterspurgte rådgivning.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er niveaufri adgang til apoteket til gavn for både hadicappede og småbørns familier med barnevogn.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,0% 6,7% 5,2%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 85,4% 12,7% 1,9%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes