Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Viborg Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  95% ekspederes indenfor 10 minutter og gennemsnitsventetiden er under 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Efterlevelse af ventetid offentliggøres løbende for 4 uger på apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
 • Fejludlevering
  Højst 2 fejl pr 10.000 udleverede lægemidler (0,02%).
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Målet opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 3 fejl pr år for udleverede dosispakninger.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Målet opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi skal kunne udlevere 98 % af lægemidlerne når en kunde henvender sig på apoteket.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målet opfyldt, målt uge 4 2024

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% af kunderne tilbydes faglig rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målet opfyldt ved receptekspedition. Målet ikke opfyldt ved håndkøbssalg og udlevering af dosispakket medicin.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder opfordres til at ringe til apoteket hvis de har brug for rådgivning. Kunderne kan ydermere finde information om lægemidlerne på lægemiddelpakningernes indlægssedler.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Information til forsendelseskunder fremgår af de medsendte bilag

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har indgang i gadeniveau med automatisk døråbning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,8% 15,3% 6,9%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 77,0% 13,6% 9,5%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes