Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Vojens Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid skal langt de fleste dage være under 3 minutter. Vi tilstræber, at ingen kunder venter i mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I 2021 havde apoteket 303 åbningsdage. Den gennemsnitlige ventetid var 3 minutter eller derunder på 303 åbningsdage. Den gennemsnitlige ventetid var over 3 minutter på 0 åbningsdage. 1 ud af hver 3940 kunder ventede i mere end 10 minutter.
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl ved 1 ud af 10.000 (0,01 %) lægemiddelpakninger, der udleveres på recept.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2021 var der 0,0053 % fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 1 fejl om året for hver 100 dosiskunder.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket har ca. 320 dosiskunder. I 2021 er der registreret 2 fejl.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 99 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  I uge 18 i 2021 havde apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager i 99 % af situationerne. I uge 43 i 2021 havde apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager i 99 % af situationerne.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af kunderne i skranken inviteres til dialog omkring lægemidler udleveret på recept, håndkøbslægemidler og dosispakket medicin og andre varer med relation til sygdom og sundhed. Der rådgives ud fra den enkelte kundes individuelle behov.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I 2021 er der målt fokuseret på kunder der afhentede dosispakket medicin, 100 % blev inviteret til rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kunder, der ikke selv kommer i apotekets skranke, er velkomne til at kontakte apoteket med spørgsmål. Kunderne orienteres skriftligt herom ved forsendelse.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker og farmaceut Jacob Grønne
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  16
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  12

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er uden trapper. Parkeringspladserne tættest på apoteket er handicapplads. Apoteket har døre, der åbner automatisk, ingen trappetrin, og der er adgang for kørestole. Der er nummerdisplay med lyd og store tal.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apoteket er tilgængeligt for handicappede.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,0% 10,7% 5,3%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 75,1% 16,5% 8,4%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes