Artboard 1

Værd at vide om Vojens Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid skal langt de fleste dage være under 3 minutter. Vi tilstræber, at ingen kunder venter i mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I 2019 havde apoteket 302 åbningsdage. Den gennemsnitlige ventetid var 3 minutter eller derunder på 297 åbningsdage. Den gennemsnitlige ventetid var over 3 minutter på 5 åbningsdage. 1 ud af hver 937 kunder ventede i mere end 10 minutter.
 • Fejludlevering
  Der må højst ske fejl ved 1 ud af 10.000 (0,01 %) lægemiddelpakninger, der udleveres på recept.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2019 var der 0,0083 % fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst ske 1 fejl om året for hver 100 dosiskunder.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket har ca. 300 dosiskunder. I 2019 er der registreret 0 fejl.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I 99 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  I uge 20 i 2020 havde apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager i 99,2 % af situationerne. I uge 50 i 2018 havde apoteket det efterspurgte lægemiddel på lager i 99 % af situationerne.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af kunderne i skranken inviteres til dialog omkring lægemidler udleveret på recept, håndkøbslægemidler og dosispakket medicin og andre varer med relation til sygdom og sundhed. Der rådgives ud fra den enkelte kundes individuelle behov.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I juli 2019: 92 % af receptkunder, 98 % af håndkøbskunder og 94 % af kunder, der købte frihandelsevarer i skranken, blev inviteret til rådgivning. I november 2018 blev alle, der afhentede dosispakket medicin, inviteret til rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Kunder, der ikke selv kommer i apotekets skranke, er velkomne til at kontakte apoteket med spørgsmål. Kunderne orienteres skriftligt herom ved forsendelse.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker og farmaceut Jacob Grønne
 • Apotekets farmaceuter
  3 farmaceuter
 • Apotekets farmakonomer
  18 farmakonomer
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 servicemedarbejdere og 8 produktionsmedarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er tilgængeligt for handicappede.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apoteket er uden trapper. Parkeringspladserne tættest på apoteket er handicapplads. Apoteket har døre, der åbner automatisk, ingen trappetrin, og der er adgang for kørestole. Der er nummerdisplay med store tal.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,3% 9,8% 5,8%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 78,7% 11,4% 9,9%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes