Artboard 1

Værd at vide om Værløse Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Det er apotekets mål, at den gennemsnitlige ventetid målt på en dag højst er 5 minutter, og højst 5 % af kunderne venter længere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlig ventetid: 2,5 minutter og 1 % venter længere end 10 minutter
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% receptmedicin må være behæftet med fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02% doseringskort må være behæftet med fejl
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,01 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket har som minimum 98% af de efterspurgte receptpligtige lægemidler på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Det er apotekets mål, at mindst 80 % af kunderne i skranken tilbydes information og/eller rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  88,1 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder, der får leveret medicin tilbydes rådgivning pr. telefon.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Asger Mortensen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger på gadeplan og har automatiske døre
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Det er apotekets politik at handicappede behandles som alle andre med evt. hensyntagen til deres specielle behov

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,1% 12,4% 8,5%
Landsgennemsnit 80,1% 13,8% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 89,4% 5,3% 5,3%
Landsgennemsnit 84,1% 8,4% 7,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2019 til september 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes