Artboard 1

Værd at vide om Aabenraa Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Blodsukkermåling og rådgivning
 • Blodtryksmåling og rådgivning
 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Kompressions- og støttestrømper
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop
 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Antistoftest for COVID-19

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er at 90 % af alle kunderskal betjens inden for 5 minutter, og alle kunder inden for 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Ekspeditionstid
  På Aabenraa Løve Apotekterne direkte i skranken. Når kunden henvender sig På Hjordkær håndkøbsudsalg, Felsted, Rugkobbel, Stubbæk og Hoptrup medicinudleveringssted samt hjemmeplejen og ældrecentre leveres receptmedicin fra Aabenraa løve Apotek så hurtigt
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Fejludlevering
  Vi tilstræber at der ikke sker fejl, men når der sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet, for at kunne opnå læring samt foretage en mulig kvalitetsforbedring. Der accepteres højst 0,02 % fejludlevering.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der accepteres ikke fejl ved dosisdispensering
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at have de vaere på lager, som efterspørges. Derfor modtager vi gerne ønsker, hvis der skulle være en vare som ønskes på lager. Hvis det alligevel skulle ske, at vi ikke har varen hjemme, sørger vi for at have den eller tilsvarende vare hjem
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målet er opfyldt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 92 % af alle kunder, der henter receptmedicin til eget brug eller til eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information og skriftligt materiale sendes med varerne, hvis det findes relevant. Det er muligt at få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele apotekets åbningstid. Forsendelseskunder tilbydes rådgivning i samme grad som kunder i skranken.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Målet er opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lars Ellebye
 • Apotekets farmaceuter
  Mohamad Rhaman
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Niveaufri adgang fra gaden
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Niveaufri adgang fra gaden

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 89,1% 6,9% 4,0%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 77,8% 14,3% 7,9%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes