Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Aalborg Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Apoteket tilstræber at den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter, og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnit ventetid 2:06, (99,5% af kunderne ventede under 10 min. Perioden 1.01-2024-13.03-2024. Apotekets Servicemål overholdt.
 • Ekspeditionstid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Accepteret antal fejl i forbindelse med udleverede pakninger er 0,02% fejl på årsbasis.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,005% Fejludleveringer 1.01.2024 -12.03.2024. Apotekets Servicemål overholdt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der accepteres 4 fejl i forbindelse med dosispakket me-dicin på årsbasis.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 Fejl i perioden 01.01.2024 - 12.03.2024. Apotekets Servicemål overholdt.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vi tilstræber at 98 % af apoteksforbeholdte og receptordinerede læge-midler umiddelbart kan medgives på Apotek
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden har i uge 8 - 2024 været 98 % 13-03-2024. Apotekets Servicemål overholdt.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  99 % af kunderne inviteres til dialog og får Faglig rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % af vores kunder har fået Faglig rådgivning i registreringsperioden i uge 16/2023. Apotekets Servicemål overholdt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  99 % af vores forsendelseskunder får Faglig rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 % af vores kunder har fået Faglig rådgivning i registreringsperioden i uge 16/2023. Apotekets Servicemål overholdt.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja
 • Andre servicetiltag for handicappede
  ingen trin, elektriske skydedøre

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,1% 12,2% 5,8%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 73,1% 10,3% 16,6%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes