Artboard 1

Værd at vide om Aalborg Reberbane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Peak-flow måling

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Genordination

Distribution

 • Køventetid
  gennensnitsventetiden er under 5 min og højst 5 % venter mere end 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  snit: 1,1 min og 0% venter mere end 10 min
 • Fejludlevering
  registrede fejludl. i forhold til antal ordinationer 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,006%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  fejl i doseringskort : 0,2% i forhold til antal ruller
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,07%
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  96,8 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af kunderne modtager tilbud om rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95,6%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle modtager på faktura tilbud om rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker/farmaceut Anette Troelsen
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  9
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,6% 16,1% 6,2%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 80,1% 13,3% 6,6%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes