Artboard 1

Værd at vide om Aalborg Vejgaard Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Leverance til medicinkister
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Blodtryksmåling og rådgivning
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid skal være under 5 min. Max 10% af kunderne må vente mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitlig ventetid var i uge 10 2021 1,7 minutter og 0 % ventede mere end 10 minutter
 • Fejludlevering
  højst 0.02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,02 % (I perioden 20/8-20 - 09/04-21)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,01 % (I perioden 20/8-20 - 09/04-21)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,52 % (uge 10 2021)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  80% af alle kunder, der henter receptmedicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  uge 38, 2020: 95 % af kunderne modtog rådgivning eller tilbud om rådgivning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning og i tvivlstilfælde
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Uge 38 2020: Alle forsendelseskunder fik vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbsmedicin, receptmedicin og dosispakket medicin

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Rinette Rohde
 • Apotekets farmaceuter
  4 stk
 • Apotekets farmakonomer
  21 stk
 • Apotekets farmakonomelever
  5 stk
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7 stk

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,6% 10,7% 6,7%
Landsgennemsnit 79,4% 13,9% 6,7%
Dosispakket medicin Apoteket 84,6% 9,4% 6,0%
Landsgennemsnit 82,1% 9,6% 8,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2021 til juni 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes