Artboard 1

Værd at vide om Aarhus City Vest Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid under 3 minutter. Højst 2% af kunderne må vente mere end 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Nye data: Se www.apoteket.dk
 • Ekspeditionstid
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,015 % fejludleveringer i forhold til antal ordinationer.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ved seneste måling (okt. 2020) var tallet 0,007%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må ikke forekomme fejludleveringer i forbindelse med dosispakket medicin. Evt. fejl skal analyseres grundigt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Seneste måling (dec. 2020): Det seneste år har vi haft 2 fejl (ud af ca. 7000 udleveringer.) Begge er gennemgået omhyggeligt.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 97 % af receptordinerede og apoteksforbeholdte lægemidler skal kunne leveres straks.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Ved seneste måling (okt. 2020) var servicegraden 97,12

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Kunder, der henter medicin til sig selv eller børn under 15 år skal inviteres til dialog. Apoteket tilstræber at nå dette mål for 80% af ekspeditionerne
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Ved seneste måling (dec 20) blev 88 % af kunderne inviteret til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Her tilbydes kontakt til apoteket via telefon, mail eller web.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Tilbuddet fremgår af forsendelsesbilaget

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Helle Kristensen Baunmøller
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  16
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apoteket er beliggende i stueplan, så adgang er let for handicappede.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,8% 8,3% 7,0%
Landsgennemsnit 80,6% 13,1% 6,3%
Dosispakket medicin Apoteket 76,7% 13,2% 10,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,3% 8,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2020 til september 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes