Artboard 1

Værd at vide om Aarhus Jernbane Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom

Info

 • Kvalitetscertificeret

Andre ydelser

 • Influenzavaccinationer
 • Apovac
 • Genordination
 • Pneumokokvaccination
 • Antistoftest for COVID-19

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid skal være under 3 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  1 minut og 48 sekunder i perioden maj-august 2020. Se apotekets ventetider på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Højst en pr. 10.000 ekspeditioner = 0,01%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Ingen fejludleveringer i 1. halvår 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst en pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Ingen fejludleveringer i 2019
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal umiddelbart kunne efterkomme 98 % af anmodningerne om udlevering af receptordineret medicin eller håndkøbslægemidler.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  En måling i uge 31, 2020 viste 99,3 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 85 % tilbydes eller modtager faglig rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  En måling i uge 43, 2019 viste 89,6 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Dorte Kamp Teglgård
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  9
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Indgangsdør i niveau med fortov. Automatisk døråbning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 83,2% 10,8% 5,9%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 71,0% 16,5% 12,5%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes