Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Aarhus Løve Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Medicin

Vaccination

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning

Distribution

 • Køventetid
  gennemsnitsventetid højst 5 min, og højst 5% må vente mere end 10 min. på vagten gennemsnit på højst 10 min, og højst 5% må vente mere end 20 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnitsventetiden fra januar 2022 til november 2022 var 2,66 min og 2,04 % har ventet mere end 10 minutter. På vagten opfyldt med 2,1 min. 1,8% har ventet mere end 10 minutter på vagten. Målet er opfyldt
 • Ekspeditionstid
  måles ikke, da der måles køventetid istedet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  måles ikke
 • Fejludlevering
  målet er højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01%, så målet er overholdt (nov 21-okt 22)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  3 fejl pr. 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2 fejl pr 12 måneder - målet overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,1 % - dvs målet opfyldt målt i uge 48 2022. Restordre udgør en stor del. Hvis de trækkes ud: 98,8%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  min 90 % tilbydes rådgivning og/eller information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Recept: 98 %, dosispakket medicin: 100%, håndkøbsmedicin: 94% (alle opfyldt)
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  forsendelseskunder tilbydes at de kan kontakte apoteket ved spørgsmål pr. telefon.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  ikke målbar

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Marianne Schmidt
 • Apotekets farmaceuter
  12
 • Apotekets farmakonomer
  16
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  10

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Adgang via sct clemensgade 7 igennem porten og ind ved elevatoren. Skilt i vinduet, hvis hjælp ønskes
 • Andre servicetiltag for handicappede
  klokke udenfor apoteket for at tilkalde personale, hvis det ønskes

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 89,0% 6,9% 4,2%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 90,9% 8,6% 0,5%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes