Artboard 1

Værd at vide om Aarhus Marselisborg Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Ryd op i medicinskabet
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Brystpumpeudlejning
 • Influenzavaccinationer
 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  90 % af kunderne ekspederes indenfor 5 minutter. Ingen kunder må venter mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Måling september 2016: 96,7 % ekspederet indenfor 5 min., 3,1% indenfor 10 min, 0,00% over 10 min.
 • Ekspeditionstid
  -
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  -
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  1. halvår 2016: 0,015 %, 2. halvår 2016: 0,01%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1. halvår 2016: 0,02%, 2. halvår 2016: 0,02%
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af kunder får deres medicin med 1. gang.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,1 % (lægemidler) og 99,9 % (frihandel), uge 46, 2016

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Måling september 2016 viste at over 90% af kunderne inviteres til dialog. Vi har ekstra fokus herpå.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle inviteres til dialog, særligt fokus på substitution

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Mikkel Nørreslet
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  9
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  6

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  www.dinApoteker.dk / Handicap-P-plads 5 m fra apotekets dør, der ligger i gadeplan.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apotekspersonalet åbner døren for handicappede.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 78,5% 15,5% 6,0%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 91,5% 3,8% 4,8%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes