Artboard 1

Værd at vide om Aarhus Trøjborg Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  85 % af kunderne skal opleve påbegyndt ekspedition indenfor 5 minutter og 99 % indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid på årsbasis må ikke overstige 3 minutter, og må aldrig på enkeltdage være over 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  95,8 % af alle kunder oplevede påbegyndt ekspedition indenfor 5 minutter og 99,7 % indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var 1 minut og 31 sekunder.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  5 fejl pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  3 fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Servicegraden er mindst 98 % i gennemsnit
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,0 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af kunder, der henter medicin til sig selv eller egne børn under 15 år, skal inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  96 % blev inviteret til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle private forsendeleskunder modtager bilag med oplysninger om substitution, opfordring til at læse indlægsseddel og evt. kontakte apoteket for yderligere information vedr. tilsendt medicin.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle private forsendeleskunder modtager bilag med oplysninger om substitution, opfordring til at læse indlægsseddel og evt. kontakte apoteket for yderligere information vedr. tilsendt medicin.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 71,6% 20,6% 7,8%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 78,7% 11,5% 9,8%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes