Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål
Artboard 1

Værd at vide om Aarhus Åbyhøj Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccination af 2-6-årige børn
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination
 • Rygeafvænning (individuel)

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Højst 1,5% må vente mere end 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid skal være under 3 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apr-sept 2020: Gennemsnitlig ventetid var 1,75 minutter og 0,2% ventede over 10 minutter
 • Ekspeditionstid
  ikke relevant grundet direkte ekspedition
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Højst 1 fejl pr. 10.000 receptekspeditioner (0,010%)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,0051 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 4 fejl per år (samlet for Åbyhøj, Hasle og Bruuns Apotek)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  5 fejl (4.kvartal 20-3.kvartal 21) som et samlet tal for Åbyhøj, Hasle og Bruuns Apotek
 • Servicegrad (leveringsevne)
  99,1% af receptordinerede lægemidler og 99,9 % af håndkøbslægemidler og skal kunne leveres umiddelbart.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  99,45 receptpligtig lægemidler; 99,89% for håndkøbslægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  mindst 90% inviteres til dialog hvis de køber receptpligtige lægemidler, 85 % hvis de køber håndkøbslægemidler eller 75 % hvis de køber dosispakket medicin
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  95,3% ved køb af receptpligtige lægemidler, 97,5 % ved køb af håndkøbslægemidler og 99,8% ved køb af dosispakket medicin
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Skriftlig/telefonisk information
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lene Hurup Kristoffersen
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  6
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk døråbning.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,3% 7,8% 5,9%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 74,3% 12,7% 13,0%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes