Værd at vide om Tikøb Håndkøbsudsalg

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (i grupper)

Distribution

 • Køventetid
  den gennemsnitlige ventetid er under 3 minutter, højst 5% venter op til 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  den gennemsnitlige ventetid er under 3 minutter, højst 5% venter op til 10 minutter
 • Fejludlevering
  0,002
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  under 0,002
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,001
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  under 0,001
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  opfordres til kontakt til Humlebæk Apotek tlf 49191979
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  opfordring til at kontakte apoteket

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lars Harild

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  der er ingen trapper og der er automatiske døre
 • Andre servicetiltag for handicappede
  adgangsforholdene er handicapvenlige uden trapper