Værd at vide om Holsted Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccinationer
 • Vaccination mod COVID-19

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Ingen kunder bør vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  100%, målt i uge 41 2020
 • Fejludlevering
  Fejludleveringer må højst udgøre 0,02% af receptordinationerne
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,009 % i 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst være 2 fejl pr. 100 dosiskunder pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 fejl i 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% af kunderne skal kunne få udleveret et receptordineret lægemiddel umiddelbart. Leverancesvigt fra leverandør samt magistrelle lægemidler medregnes ikke.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98,90 % målt i uge 48, 2020

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog om brug af deres medicin. Mindst 70 % tilbydes rådgivning
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  77% modtog rådgivning i uge 20, målopfyldelse 100 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Information på forsendelsesbilag med opfordring til at kontakte apoteket ved spørgsmål
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  0
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Personalet er behjælpelig med adgang til apoteket

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,4% 7,4% 5,2%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 79,7% 12,2% 8,1%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes