Artboard 1

Værd at vide om Christiansfeld Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Blodtryksmåling og rådgivning
 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)
 • Rygeafvænning, Kort samtale om rygning og rygestop

Andre ydelser

 • Eftersyn af skibsmedicinkister
 • Kompressions- og støttestrømper

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid er alle dage mindre end 5 minutter og 95 % af kunderne ekspederes inden for 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Apotekets gennemsnitlige ventetid er 1 minut 48 sec og kun 2 gange i det seneste halvår har mere end 5 % af kunderne oplevet at vente mere end 10 minutter
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % fejl ud af alle ordinationer til enkeltpersoner, hvilket svarer til højst 2 ordinationer ud af 10.000
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejl pr. 100 dosiskunde
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  2 fejl i 2017
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  96 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  100 % tilfredshed med vores rådgivning ved sidste kundetilfredshedsundersøgelse okt. 2017
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder opfordres til at tage kontakt til apoteket ved tvivlspørgsmål
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 % tilfredshed med apotekets rådgivning ved sidste kundetilfredshedsmåling okt. 2017

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lene Kæstel
 • Apotekets farmaceuter
  0,5
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Gode adgangsforhold

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 63,9% 23,7% 12,5%
Landsgennemsnit 77,1% 14,8% 8,1%
Dosispakket medicin Apoteket 77,4% 12,1% 10,5%
Landsgennemsnit 79,8% 10,1% 10,1%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2018 til marts 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes