Værd at vide om Vester-Skerninge Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  5 minutter eller derunder for 95 % af kunderne
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 9 2022: 100% venter 5 minutter eller derunder
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 % af alle ordinationer til enkeltpersoner
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  For hele 2021:0,001% - mål opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,04 % af udlveringer af dosisdispenseret medicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  For hele 2021: 0 fejludleveringer - mål opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 96 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Sidste måling uge 13 2022: 98,0% - mål opfyldt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af alle kunder, der præsenterer et symptom eller henter medicin/varer til sig selv eller ders børn < 15 år, inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Uge 47 2021: 70%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle kunder opfordres til at tage kontakt til apoteket, såfremt de har spørgsmål om medicin. Opfordringen skrives på fakturaen.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 % (uge 18 2020)

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Per Wisbech
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2-3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 68,7% 27,0% 4,3%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 82,8% 12,1% 5,2%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes