Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om København Hamlets Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  den gennemsnitlige ventetid skal være under 5 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  opfyldt
 • Ekspeditionstid
  Umiddelbar ekspedition ved kontakt med personalet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  opfyldt
 • Fejludlevering
  højst 0,02% fejl (højst 2 fejl pr 10.000)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 2 fejl pr. 13.000 ordinationer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I mindst 98% af alle receptekspeditioner skal apoteket have det ordinerede eller en tilsvarende variant på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  opfyldt

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder inviteres til dialog uanset ærinde på apoteket
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  opfyldt

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  9

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte indgang i niveau med gadeplan
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Handicapvenligt indgangsparti med automatisk skydedør

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,7% 14,9% 7,4%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 89,0% 9,6% 1,4%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes