Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Fjerritslev Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  På dagsbasis skal 85 % vente højst 5 minutter og 98% skal vente mindre end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  2024 Uge 5: 90% ventede max 5 min, 99% ventede max 10 min - se detaljer på apoteket.dk
 • Fejludlevering
  højst 2 ud af 10000 udleveringer (incl. dosis)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  12.01.2024: 0,02% (=2 ud af 10000)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 2 pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  12.01.2024: 2
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgrad: Enkeltpersoner: Mindst 98% på lager samme dag (Alle apoteksforbeholdte lægemidler (procenterne er gennemsnit for ugen)
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2024 Uge 2: 98,70% receptpligtige lægemidler, 100% apoteksforbeholdte lægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af skrankekunder, der henter til sig selv eller egne børn inviteres til dialog vedrørende henholdsvis receptmedicin, håndkøbsvarer og kunder med nyt eller ændret dosiskort
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2023 Uge 24: Recept og håndkøb 90,17%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På forsendelsessedlen er påført forskellige af de emner, som kunden kan normalt har brug for at få at vide, derudover opfordres kunden til at ringe til apoket ved tvivl eller spørgsmål, kunder, der får nyt medicin på nyt dosiskort får speciel vejledning
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Det evalueres løbende om, der skal stå andre oplysninger på forsendelsesstedet

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmakonomer
  7
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er ingen trapper
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Det er medarbejdernes opgave, at hjælpe

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 78,6% 14,7% 6,8%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 71,5% 9,8% 18,7%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes