Artboard 1

Værd at vide om Ølgod Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Kompressions- og støttestrømper

Info

 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid på dagsbasis må højst være 5 minutter. Højst 5 % må vente mere end 10 minutter.
 • Fejludlevering
  0,02 % fejl i procent af antallet af ordinationer inden for det sidste år
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97 % i forhold til det totale antal ordinationer

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Apoteket indbyder alle kunder til dialog om deres lægemiddelbehandling og egenomsorg i forbindelse med apotekets produkter.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  På forsendelsesbilag opfordres forsendelseskunderne til at kontakte apoteket for at få faglig rådgivning og information om registrerede lægemidler og deres korrekte anvendelse. I situationer, hvor det vurderes, at der er særlig sandsynlighed for problemer

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Louise Grysbæk
 • Apotekets farmakonomer
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er etableret en forskriftsmæssig udført rampe. Gangarealerne i apotekets publikumsrum er søgt gjort så brede, at det er muligt at komme omkring med en kørestol.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apotekets personale betjener gerne handicappede uden for apoteket, hvis vi bliver kontaktet om det.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,0% 9,6% 4,4%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 90,2% 9,8% 0,0%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes