Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Hesselager Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid på 2,4 minutter. Maksimalt 5% må vente mere en 10 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  96% blev ekspederet indenfor 5 minutter. Ingen ventede over 10 minutter.
 • Fejludlevering
  Højst 2 fejl for hver 10.000 pakker udleveret receptmedicin
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,00% fejludleveringer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejl for hver 10.000 pakker udleveret dosismedicin
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 fejl pr. 100 dosiskunder
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I mindst 97,5% af alle receptekspeditioner, skal medicin være på lager.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Leveringsgrad 97,7%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  95% af alle kunder, der henter receptmedicin, håndkøbsmedicin og dosispakket medicin til eget brug, inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  94% af alle kunder der hentede receptmedicin, håndkøbsmedicin og dosispakket medicin til eget brug blev inviteret til dialog

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lars Kaarill
 • Apotekets farmakonomer
  2 Farmakonomer
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1 Servicemedarbejder

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 84,7% 10,2% 5,1%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 75,0% 9,1% 15,8%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes