Artboard 1

Værd at vide om Juelsminde Apoteksfilial

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale, kom godt i gang med din medicin
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnit højst 5 minutter. Højst 5% må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målt i uge 33 2017; gennemsnitlig ventetid var 124 sekunder og 3,3% kunder har ventede mere end 10 minutter.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejludlevringer målt i forhold til det samlede antal udlevringer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  målt til 0,00% i perioden 1/8 2016 - 31/7 2017 = målet er overholdt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 1 fejludlevring pr. 100 kunder på. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I perioden 1/8 2016 - 31/7 2017 var der 1 fejludlevring = målet er overholdt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Fastsat til minimum 97%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målt i uge 33 2017 til 98,0%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle vores kunder indbydes til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  målt i 2015 til 92%

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Stefán Pétursson
 • Apotekets farmaceuter
  Tilkaldes til medicinsamtaler
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2 servicemedarbejdere

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  1 trappe/automatisk dør
 • Andre servicetiltag for handicappede
  adgang fra nabobutik

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 73,0% 18,9% 8,1%
Landsgennemsnit 76,6% 16,2% 7,2%
Dosispakket medicin Apoteket 74,6% 13,2% 12,2%
Landsgennemsnit 74,8% 13,2% 12,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra december 2016 til maj 2017

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes