Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Søndersø Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid er under 5 min. og højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Gennemsnit: 3 min. og 98,9 % af kunderne ekspederes indenfor 10 min. (uge 45 2019)
 • Fejludlevering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0,004 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 97 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,7 % (uge 48 2019)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90 % af kunderne inviteres til dialog. Information og faglig rådgivning tilbydes efter behov til de kunder, som tager imod invitation til dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  85 % for recept og 88 % for håndkøb
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle informeres om, at yderligere oplysninger om læge´midlerne kan fås ved henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  alle kunder

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Birthe Faurschou Johansen
 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  8
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  4

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,7% 6,6% 4,7%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 92,0% 6,9% 1,1%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes