Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Ålsgårde Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Køventetiden må ikke overstige 5 min for 85 % af kunderne og 10 min for 2 % af kunderne. Gennemsnitsventetiden må ikke overstige 4 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Opfyldt. Den gennemsnitlige ventetid er 1,3 min målt i uge 37 2023
 • Ekspeditionstid
  Recepten ekspederes straks
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
 • Fejludlevering
  Det er apotekets mål, at der højst registreres 0,02 % fejludleveringer i forhold til det samlede antal receptordinationer, indenfor det halve år.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Antal fejludleveringer er målt til 0,013% (2.halvdel af 2023)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Det er apotekets mål, at der højst registreres 1 fejludlevring vedr. dosisdispenseret medicin pr halve år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1 fejludleveringer registreret i 2. halvdel af 2023
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden, forstået som den procentdel af de receptordinerede lægemidler som umiddelbart skal kunne udleveres, skal være mindst 97 %. Der måles over en uge.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målt til 97,6 % % i uge 9 2024

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80 % af kunderne i skranken inviteres til dialog med henblik på efterfølgende rådgivning og information.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Forsendelse foregår fra Axeltorvs Apotek
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  11
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja
 • Andre servicetiltag for handicappede

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 80,1% 12,8% 7,1%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 73,7% 9,8% 16,5%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes