Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Apoteket Thors Bakke

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  90% af kunderne skal ekspederes indenfor 5 minutter og 99% indenfor 10 minutter. Gennemsnitlig ventetid 2,5 minut.
 • Køventetid, målopfyldelse
  2020 2. halvår: Gennemsnitlig ventetid 1.3 min. 99,61% ekspederes indenfor 10 min.
 • Ekspeditionstid
  Se køventetid
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Se køventetid
 • Fejludlevering
  0.02% af de samlede pakninger
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0.017% i 2020
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0.02% af samlede ordinationer
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0.03% i 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97,5 i uge 40, 2020

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Min. 75% af alle skrankekunder inviteres til dialog, det omfatter kunder der køber dosispakket medicin, håndkøbsmedicin og receptmedicin.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  61,1 % inviteres til dialog og alle der ønsker det får rådgivning. På Jernbane Apoteket er det 88,9%, I Langå 91,7% og på Glarbjergvej 96,2%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Se Jernbane Apoteket
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Se Jernbane Apoteket

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  17
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte adgang fra fortovsniveau
 • Andre servicetiltag for handicappede
  God plads mellem reolerne i vort selvvalg, så man nemt kan komme rundt med kørestol og rollator

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,5% 7,9% 5,6%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 81,5% 12,0% 6,4%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes