Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Rødekro Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  80% under 5 min og 90% under 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Målt 85%
 • Ekspeditionstid
  Direkte ekspedtion
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  www.aabenraa-svane.apotekeren.dk
 • Fejludlevering
  Højst 0,02%
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Apoteket holder målet.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er igen fejl ved dosisdispensering i hele 2020
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 95%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Målt 97,2%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  For at leve op til denne mission er vores servicemål, at alle kunder, der henter medicin til eget brug, inviteres til dialog. Hermed vil vi sikre, at de får den nødvendige rådgivning omkring deres medicin, samt egenomsorg (sundhedsfremme og sygdomsforebyg
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Apoteket holder målet
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Apoteket holder målet
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelser foretages på Aabneraa Svane Apoteket

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets farmakonomelever
  1
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har rigtig fint indgang med masse pladser til handicappe

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 78,3% 15,6% 6,1%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 80,4% 13,5% 6,1%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes