Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Rådhusapoteket Helsinge

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Højst 5% venter mere end 10 minutter - Højst 0,25% venter over 15 minuter
 • Køventetid, målopfyldelse
  I 2022 ventede 98% mindre end 10 min. - 0,4% ventet mere end 15 min. De dage hvor målet ej blev overholdt er blevet analyseret og hvor muligt, er tiltag igangsat
 • Ekspeditionstid
  Umiddelbar ekspedition ved kontakt med personalet
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Opfyldt
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejl (højst 2 fejl pr. 10.000)
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01% registrerede fejludleveringer i 2022
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Via Helsinge Apotek kontakt 191re@apoteket.dk
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98% (ordineret vare eller tilsvarende alternativ)
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  2022: 98,7% servicegrad i uge 20. 98,6% servicegrad i uge 36 - OBS apoteket har ingen vareleverancer om søndagen

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Behov afdækkes ved alle kunder der køber lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt ved præsentation af et symptom. Hvis behov afdækkes tilbydes relevant rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Evaluering af 153 ekspeditioner i 2022 viser målopfyldelse
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Via Helsinge Apotek kontakt 191re@apoteket.dk
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Via Helsinge Apotek kontakt 191re@apoteket.dk

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmaceuter
  5
 • Apotekets farmakonomer
  11
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  9

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Handicapvenligt indgangsparti. Apoteket søger at holde adgangen til skranken fri for udstillingsmateriale.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  VIP-kort til kørestolsbrugere for hurtig ekspeditionsmulighed

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 66,2% 26,8% 7,0%
Landsgennemsnit 82,0% 12,3% 5,7%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 80,3% 11,8% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2023 til juni 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes