Artboard 1

Værd at vide om Løve Apotek Østerbro

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  95 % af kunderne må højst vente i 10 min. De restende 5 % må højst vente 15 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden fra d. 01.01.2018 - 31.03.2018 var den gennemsnitlige ventetid 2,8 minutter. 2,8 % af kunderne venter mere end 10 minutter.
 • Fejludlevering
  0,02% af alle udleveringer må være fejlbehæftede.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I 2017 var 0,016 % af alle udleveringer behæftet med fejl, vi opfylder vores mål.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  0,02 % af alle dosisudleveringer må være fejlbehæftede.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  I 2017 var 0,03 % af alle dosisudleveringer behæftet med fejl, vi opfylder ikke vores mål.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  95 % af alle ordinationerne skal kunne udleveres med det samme.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  96 % af alle ordinationerne kunne udleveres med det samme i uge 10-11 2018

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle kunder på Løve Apotek inviteres til dialog, og de skal forlade apoteket med oplevelsen af en god ekspedition. På apoteket respekterer vi de kunder der ikke ønsker at gå i dialog.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I forbindelse med den årlige faglige vurdering er det vurderet, at servicemålet er opfyldt.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder modtager pligtinformation på deres forsendelsesbilag, og telefonkunderne inviteres til dialog i det omfang de udviser et behov.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Vi opfylder vores mål, men vil gerne være endnu bedre til at formidle informationer til vores forsendelseskunder.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Ole Lystrup Iversen

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket har en bred dør, så køretøjer kan tilgå apoteket. Døren er dog tung, så der skal gives en hånd med at åbne døren.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 77,9% 12,9% 9,2%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 80,7% 9,2% 10,1%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes