Værd at vide om Skejby Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Tjek på inhalation
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Genordination

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  85 % af kunderne skal opleve påbegyndt ekspedition indenfor 5 minutter og 99 % indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid på årsbasis må ikke overstige 3 minutter, og må aldrig på enkeltdage være over 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  94,3 % af kunderne oplevede påbegyndt ekspedition indenfor 5 minutter og 97,4 % indenfor 10 minutter. Den gennemsnitlige ventetid var 1 minut og 35 sekunder.
 • Fejludlevering
  0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,003 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Da dosisdispenseret medicin leveres fra Trøjborg Apotek, henvises hertil
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Da dosisdispenseret medicin leveres fra Trøjborg Apotek, henvises hertil
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  97 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90 % af kunder, der henter til sig selv eller egne børn under 15 år, skal inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  97 % blev inviteret til dialog

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  1
 • Apotekets farmakonomer
  2

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 67,9% 25,1% 7,0%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 76,4% 14,3% 9,3%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes