Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Løve Apoteket Lillebælt Løvbjerg

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gns ventetid under 5 min, 95% af apotekets kunder ekspederes indenfor 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Der henvises til apoteket.dk
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,02% fejludleveringer i forhold til antal ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 2 fejl over de seneste 12 måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Målet er opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  I mindst 98 ud af 100 tilfælde har vi det efterspurgte lægemiddel på lager
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  I 98,40 tilfælde ud af 100 var den efter spurgte vare på lager

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af apotekets kunder i skranken inviteres til dialog om deres lægemiddelbehandling/egenomsorg. Mindst 3 gange om året har vi ekstra fokus på udvalgte områder.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  93,5% af relevante kunder blev inviteret til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der informeres om, at oplysninger om lægemidler kan fås ved henvendelse til apoteket. I relevante tilfælde oplyses altid om substitution.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelseskunder informeres automatisk ved hjælp af medfølgende bilag.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  4
 • Apotekets farmakonomer
  19
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,9% 8,6% 5,5%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 89,2% 9,7% 1,1%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes