Artboard 1

Værd at vide om Solsidens Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

  • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

  • Dosisdispensering
  • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
  • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
  • Tjek på inhalation

Andre ydelser

  • Apovac
  • Genordination
  • Influenzavaccinationer
  • Kompressions- og støttestrømper

Distribution

  • Køventetid
    Gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter og maksimalt 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter, opgjort pr. dag.
  • Køventetid, målopfyldelse
    2:01 min. i gennemsnitlig ventetid. 1 % venter mere end 10 min (09.04.20-08.06.20)
  • Ekspeditionstid
    Apoteket har direkte ekspedition.
  • Fejludlevering
    Accepteret antal fejl i forbindelse med antal pakninger er 0,02 % fejl på årsbasis.
  • Fejludlevering, målopfyldelse
    0,00% fejludleveringer (01.01.20-08.04.20)
  • Fejludlevering ved dosisdispensering
    Der accepteres 4 fejludleveringer i forbindelse med dosispakket medicin på årsbasis.
  • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
    0 fejludleveringer (01.01.20-08.04.20)
  • Servicegrad (leveringsevne)
    Vi tilstræber at 96% af apoteksforbeholdte og receptordinerede lægemidler umiddelbart kan medgives
  • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
    97,3% i uge 17 2020

Rådgivning og information

  • Faglig rådgivning og information i skranken
    Apoteket tilstræber at tilbyde Basisrådgivning eller Fokuseret rådgivning for 90 % af vores kunder
  • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
    96,5 %, uge 17 2020
  • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
    Skriftlig information på forsendelsesbilag
  • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
    Ingen forsendelse fra Solsidens Apotek

Medarbejdere på apoteket

  • Apotekeren (apotekets ejer)
    Rikke Holm Løvaas
  • Apotekets farmaceuter
    1
  • Apotekets farmakonomer
    2
  • Apotekets farmakonomelever
    1
  • Apotekets øvrige medarbejdere
    2

Handicapbetjening

  • Fysisk tilgængelighed for handicappede
    Apoteket ligger i et center niveaufri adgang og med automatisk døråbning
  • Andre servicetiltag for handicappede
    Ved ekspeditionspladserne sidder DANKORT-terminaler så de kan anvendes af kørestolsbrugere.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 70,5% 22,0% 7,5%
Landsgennemsnit 80,7% 12,9% 6,4%
Dosispakket medicin Apoteket 87,4% 8,4% 4,1%
Landsgennemsnit 85,3% 7,5% 7,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra januar 2020 til juni 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

  • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
  • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
  • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
  • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes