Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Allinge Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Vores gennemsnitlige ventetid skal være under 5 min og højst 5 % af kunderne må vente i over 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  https://www.apoteket.dk/apoteker/nexoe-apotek/allinge-apotek
 • Fejludlevering
  0,02% , svarende til 2 fejl pr. 10.000 ordinationer
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Fra 1. januar 2022 til 29. november 2022 har vi haft 12 fejludleveringer på Nexø Apotek svarende til 0,009 % mens vi på Allinge Apotek har haft 4 fejludleveringer, svarende til 0,005 hvilket betyder vi begge steder overholder vores servicemål.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 2 fejlleveringer pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Fra 1. januar 2022 til 29. november 2022 har vi haft 2 fejludlevering på en dosisrulle.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Vores servicegradsmål er 95 % for lagerholdte vare både i Allinge og i Nexø. Det vil sige at højst 5 % af vores kunder må gå forgæves efter et lægemiddel vi har som lagerholdt.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  For receptpligtige lægemidler havde vi i Allinge en total servicegrad på 96 % mens det for vores lagervare var på 97,9 %. For håndkøbslægemidler havde vi en total servicegrad på 98,5 %.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Vi tilstræber at alle kunder, der handler til sig selv eller eget barn under 15 år modtager tilbud om rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle forsendelseskunder oplyses om, at yderligere infirmation kan fås ved henvendelse på apoteket eller opslag på apoteket.dk

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  2
 • Apotekets farmakonomer
  12
 • Apotekets farmakonomelever
  2
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk dør med direkte adgang til apotekets lokaler
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Udbringning efter atale. Fast køres til private torsdag formiddag

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 85,2% 11,1% 3,8%
Landsgennemsnit 82,5% 11,6% 6,0%
Dosispakket medicin Apoteket 73,3% 12,2% 14,5%
Landsgennemsnit 81,3% 10,2% 8,5%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2023 til december 2023

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes