Artboard 1

Værd at vide om Dronningensvej Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Info

 • Kvalitetscertificeret

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Tjek på inhalation
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer

Distribution

 • Køventetid
  Må højst være 5 min. i gennemsnit og højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 min.
 • Køventetid, målopfyldelse
  uge 4-2018: 0,8 min. 0% venter mere end 10 min.
 • Ekspeditionstid
  alle mål er opfyldt:
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0.02 % fejl.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  06.2017-04-2018: 0,02%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst registreres 4 fejludleveringer årligt.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der er registreret 0 fejl i doseringskort- 05.2017-04.2018
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 98 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  uge 15-2018 målt servicegrad til 98,7%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Der tilbydes rådgivning på baggrund af en systematisk afdækning af behov.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  uge 7-2018: 77% inviteres til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alle informeres om, at yderligere oplysninger om lægemidlerne kan fås ved henvendelse til apoteket.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle kunder informeres skriftligt om at kontakte apoteket ved spøgsmål om medicin

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker Tove Drikkjær, uddannet farmaceut
 • Apotekets farmaceuter
  2/hele koncernen
 • Apotekets farmakonomer
  10/hele koncernen
 • Apotekets farmakonomelever
  1/hele koncernen
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2/hele koncernen

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket ligger i gadeplan og er tilgængeligt for kørestolsbrugere.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Dørklokke kan benyttes ved behov for hjælp

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 76,5% 16,0% 7,5%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 86,8% 4,1% 9,0%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes