Værd at vide om Søtorvet Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Kompressions- og støttestrømper

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  Højst 10% af kunderne må vente over 5 minutter. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 5 minutter.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Vores gennemsnitlig ventetid var på 1.6 minut, og kun 4% af vores kunder ventede over 5 minutter i uge 6, 2022.
 • Ekspeditionstid
  Ingen - direkte ekspedition.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ikke relevant.
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejludleveringer af alle receptekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  I perioden september 2021 til og med februar 2022 var der ingen fejludleveringer.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst 3 fejl pr år, af alle dosisreceptekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Der har ikke været fejludleveringer ved dosisdispensering i 2021.
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 97% af receptordinerede lægemidler udleveres straks
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  98% af kunderne har fået udleveret deres receptmedicin straks, i uge 11, 2022.

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 90% af alle kunder, der henter receptmedicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  93% blev inviteret til dialog ved sidste måling i uge 2, 2021.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Der er ingen forsendelse fra Søtorvet Apotek.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Ikke relevant.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Tatyana Mikkelsen
 • Apotekets farmaceuter
  3
 • Apotekets farmakonomer
  6
 • Apotekets farmakonomelever
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  7

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er ingen trapper ved indgang af apoteket og der er handicapparkeringspladser.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,5% 13,2% 7,3%
Landsgennemsnit 81,8% 11,7% 6,5%
Dosispakket medicin Apoteket 74,5% 10,6% 14,9%
Landsgennemsnit 82,7% 9,1% 8,2%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2021 til marts 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes