Artboard 1

Værd at vide om Apoteket Glostrup Shoppingcenter

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid må ikke overstige 5 min, samt 5% af vores kunder må ikke vente mere end 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Sidste halvår 2019: Den gennemsnitlige køventetid er 2,3-2,7 min. 2% venter mere end 5 min
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,01%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Udføres ikke i filialen
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  -
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98,5%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  April 2020: 98,8%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Du har altid krav på den nødvendige information når du køber til dig selv eller til dine børn under 15 år. Ved hjælp af en række spørgsmål pejler vi os ind på dine behov. Herudfra giver vi dig umiddelbare råd.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Den senste måling viser at vi holder målet om at invitere alle vores kunder til dialog
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Du er altid velkommen til at ringe til os med spørgsmål om din medicin.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Kristian Ø. Nielsen
 • Apotekets farmaceuter
  10
 • Apotekets farmakonomer
  21
 • Apotekets farmakonomelever
  7
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er direkte og let adgang til apoteket

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 79,9% 10,8% 9,3%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 86,2% 5,9% 7,9%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes