Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Apoteket Glostrup Shoppingcenter

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Gennemsnitlig ventetid må ikke overstige 5 min, samt 5% af vores kunder må ikke vente mere end 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  For perioden marts - aug 2023 er den gennemsnitlige ventetid 3,0 min og 3,3% af kunderne venter mere end 10 min
 • Fejludlevering
  Højst 0,02% fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,010%
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Udføres ikke i filialen
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  -
 • Servicegrad (leveringsevne)
  98,5%
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  November 2023; 98,8%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Alle har krav på den nødvendige information når du køber til dig selv eller til dine børn under 15 år. Ved hjælp af en række spørgsmål pejler vi os ind på dine behov. Herudfra giver vi dig umiddelbare råd.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Den sidste måling viser, at 98% af kunderne som køber receptmedicin bliver inviteret til dialog. Alle kunder som køber håndkøbslægemidler inviteres til dialogen. 100% af de kunder som afhenter dosismedicin inviteres ligeledes til dialog.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Alt forsendelse foregår via Glostrup Apotek, hvortil der henvises.
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alt forsendelse foregår via Glostrup Apotek, hvortil der henvises.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekets farmaceuter
  13
 • Apotekets farmakonomer
  35
 • Apotekets farmakonomelever
  5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  3

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Der er direkte og let adgang til apoteket

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 82,0% 9,6% 8,4%
Landsgennemsnit 82,2% 11,5% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 76,5% 10,6% 12,8%
Landsgennemsnit 78,4% 11,4% 10,3%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2023 til marts 2024

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes