Artboard 1

Værd at vide om Marsk Apoteket

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Rygeafvænning (i grupper)
 • Rygeafvænning (individuel)

Distribution

 • Køventetid
  80 % af vore kunder ekspederes inden 5 min, 95 % inden 10 min og de sidste 5 % inden 15 min. Den gennemsnitlige ventetid må højst være 3 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  uge 10 2020: 87 % < 5min, 12 % < 10min og 1 % under 15 minutter. gennemsnitlig ventetid 2,1
 • Ekspeditionstid
  ikke relevant
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,010 % fejludleveringer i forhold til det samlede antal ordinationer, svarende til højst 1 for hver 10.000
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  1/1-26/5 2020: 0,0 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst opstå 0,020 % fejludlevering i forbindelse med dosispakket medicin pr år, svarende til højst 1 for hver 5.000
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  1/1-26/5 2020: 0,018 %
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens behov for lægemidler skal opfyldes i 98 % af tilfældene (afhentning eller forsendelse) beregnes i forhold til det totale antal ordinationer til enkeltpersoner
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  uge 7 2020 Receptlægemidler 98,2 %, apoteksforbeholdte håndhøbslægemidler 100 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  alle vore kunder tilbydes information
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  2019: uge 49 dosis 100 %, uge 48 recept 97,0 % og uge 49 håndkøb 92 %
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Marsk Apoteket har ikke forsendelse

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Helle Abildgaard Rasmussen
 • Apotekets farmaceuter
  0,5
 • Apotekets farmakonomer
  3,0
 • Apotekets farmakonomelever
  0,5
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  0,5

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Indgang i et plan, automatiske døre til apoteket
 • Andre servicetiltag for handicappede
  der tages ved placering af selvvalgs øer hensyn til passage med rollator/kørestol/ elscooter

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 86,2% 7,5% 6,3%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 84,7% 11,1% 4,2%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes