Artboard 1

Værd at vide om Jelling Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Tjek på inhalation
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom

Andre ydelser

 • Apovac

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid må ikke overstige 5 minutter. Højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 24 (2,3 /0,7%)
 • Fejludlevering
  Der må højst kontstateres 0,02% fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 løbende måneder
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Juni 2020 (0,00%)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Der må højst kontstateres 0,02% fejl i forhold til antal ordinationer inden for de sidste 12 løbende måneder
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Juni 2020 (0,00%)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Kundens behov for lægemidler skal i mindst 98% af tilfældene opfyldes ved afhentning eller forsendelse i forhold til det totale antal bestillinger
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 24 (Recept: 98,5%, HK 100%)

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80% af kunderne i skranken skal tilbydes information og eller rådgivning.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  Uge 24 Recept: 84,1% HK: 82,1%
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  Alle forsendelseskunder fik tilsendt info i uge 24

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Muhammad Saeed
 • Apotekets farmaceuter
  0
 • Apotekets farmakonomer
  2
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 73,8% 22,3% 3,9%
Landsgennemsnit 80,1% 13,6% 6,2%
Dosispakket medicin Apoteket 100,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 79,8% 10,9% 9,4%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2020 til december 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes