Artboard 1

Værd at vide om Apoteket Dalumcentret

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Distribution

 • Køventetid
  Som ekspeditionstid.
 • Køventetid, målopfyldelse
  Som beskrevet under ekspeditionstid.
 • Ekspeditionstid
  90% af apotekets kunder skal være ekspederet indenfor 5 minutter. De resterende skal være ekspederet indenfor 10 minutter, medmindre andet er aftalt med kunden.
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  Ved måling i uge 51/2018 blev 100% af apotekets kunder kontaktet indenfor 5 minutter, 100% af kunderne var kontktet indenfor 5 minutter.
 • Fejludlevering
  Det højst tilladte antal fejludleveringer er tre udaf 20.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  Apoteket har registreret en fejludleveringer pr. 30.000 ekspeditioner ved opgørelsen 1 halvår 2019
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  Højst to fejludleveringer udaf 10.000 ekspeditioner.
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  Apoteket har ikke registreret fejludlveringer ved sidste opgørelse 1. havlår 2019
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Leveringsgraden for apoteksforbeholdte lægemidler er 98%.
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Servicegraden målt i ugerne 50/2019 og 51/2019. Servicemål var i uge 50 98,0% og i uge 51 99,3%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Minimum 90% af alle kunder, som præsenterer et symptomeller henter medicn til eget brug eller børn under 15 år inviteres til dialog og tilbydes rådgivning på minimum basisniveau.
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I uge 10/2020 blev 70 % af kunderne inviteret til dialog. Servicemål ikke opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Apoteket har ingen forsendelse.

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Yvonne Hummelmose
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Apoteket er beliggende i et center med god tilgængelighed. Apoteket har ekstra brede døre til gavn for handicappede og småbørns familier med barnevogn.
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ekspeditionsskrankerne kan sænkes til niveau for kørestolbrugere.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 88,3% 7,2% 4,6%
Landsgennemsnit 81,3% 12,8% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 0,0% 0,0% 0,0%
Landsgennemsnit 84,5% 8,6% 6,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2019 til december 2019

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes