Artboard 1

Værd at vide om Bogense Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Genordination
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Tjek på inhalation

Forebyggelse og sundhedsfremme

 • Antistoftest for COVID-19
 • Influenzavaccinationer
 • Pneumokokvaccination

Andre ydelser

 • Apovac
 • Kvalitetscertificeret

Distribution

 • Køventetid
  højst 5 minutter i gennemsnit samt højst 5 % af kunderne må vente mere end 10 minutter
 • Køventetid, målopfyldelse
  måles kontinuerligt-mål opfyldt-under 2 min. ventetid i 2021
 • Ekspeditionstid
  -
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  -
 • Fejludlevering
  Der må højst registreres 0,02% fejl
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  der er registreret 0,015% fejl =mål=opfyldt
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  der må højst registreres 4 fejl pr. år
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  der er registreret 1 fejl i 2021 på dosis-mål opfyldt
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Mindst 97% af anmodninger om udlevering af et bestemt lægemiddel skal umiddelbart kunne efterkommes
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  målt uge 34-2021 til 98,8%

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  tilbydes kunder der har behov
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  75,4 % af kunderne inviteres til dialog uge 39-2021-mål 75%=opfyldt
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  alle kunder opfordres til at kontakte apoteket for information og rådgivning pr. telefon
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse
  100 %

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Apoteker, cand. pharm. Tove Drikkjær
 • Apotekets farmaceuter
  3/hele koncernen
 • Apotekets farmakonomer
  10/hele koncernen
 • Apotekets farmakonomelever
  2/hele koncernen
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  2/hele koncernen

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Direkte adgang for handicappede
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Ringeklokke for hjælp til åbning af dør

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 80,1% 13,8% 6,2%
Landsgennemsnit 80,3% 12,9% 6,8%
Dosispakket medicin Apoteket 86,6% 7,8% 5,5%
Landsgennemsnit 82,6% 9,6% 7,9%
Oplysningerne vedrører perioden fra april 2021 til september 2021

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes