Artboard 1

Værd at vide om Kennedy Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Lægemidler

 • Dosisdispensering
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering på plejehjem, hjemmeplejen og botilbud
 • Medicingennemgang, få styr på medicinen
 • Medicingennemgang, på plejehjem og hjemmeplejen
 • Medicinsamtale – Manglende medicinefterlevelse ved kronisk sygdom
 • Medicinsamtale – Nydiagnosticeret kronisk sygdom
 • Ryd op i medicinskabet
 • Tjek på inhalation
 • Undervisning af personale på plejehjem, botilbud og hjemmepleje

Andre ydelser

 • Apovac
 • Influenzavaccinationer
 • Kvalitetssikring af medicinhåndtering
 • Sikker medicinhåndtering – et forbedringsforløb i hjemmeplejen

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid skal være under 5 min. Max 10 % af kunderne må vente mere end 10 min
 • Køventetid, målopfyldelse
  Uge 31: 2019:Gennemsnitlig ventetid: 0:30 min - Antal kunder i % der har ventet mere end 10 min: 0,0 %
 • Fejludlevering
  højst 0,02 %
 • Fejludlevering, målopfyldelse
  0,007 % (I perioden 13/3-10/9 2019)
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  højst 0,02 %
 • Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse
  0 % (I perioden 13/3-10/9 2019)
 • Servicegrad (leveringsevne)
  97 %
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Uge 14 2019: 98,33 %

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  Mindst 80 % af alle kunder, der henter receptmedicin til eget brug eller eget barn, henter dosispakket medicin samt håndkøbsmedicin, inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Rinette Rohde
 • Apotekets farmaceuter
  lejlighedsvis bemanding, kan kontaktes pr telefon
 • Apotekets farmakonomer
  Antal 2 stk
 • Apotekets farmakonomelever
  Antal 1 stk.
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  Antal 1 stk.

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Ja

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 70,2% 24,4% 5,4%
Landsgennemsnit 81,3% 12,6% 6,1%
Dosispakket medicin Apoteket 82,3% 11,7% 6,0%
Landsgennemsnit 85,1% 8,1% 6,8%
Oplysningerne vedrører perioden fra oktober 2019 til marts 2020

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes