Chat with us, powered by LiveChat Få mere at vide om apotekets sundhedstilbud og servicemål

Værd at vide om Sct. Mathias Apotek

Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.
Her kan du læse mere om apotekets sundhedstilbud og servicemål.

Distribution

 • Køventetid
  Den gennemsnitlige ventetid er under 5 min. og kun 10% af kunderne må vente i mere end 10 min opgjort pr. dag
 • Køventetid, målopfyldelse
  I perioden 12-08-19 til 07-09-2019 var gennemsnitsventetiden 1,27 minut. 0% af kunderne ventede mere end 10 munutter
 • Ekspeditionstid
  Den gennemsnitlige ventetide er under 5 min. og kun 10% af kunderne må vente i mere end 10 min opgjort pr. dag
 • Ekspeditionstid, målopfyldelse
  I perioden 02-9-2019 til 08-09-2019 var den gennemsnittelige ekspeditionstid 1,58 minutter. 0 % af kunderne ventede mere end 10 minutter
 • Fejludlevering
  Der må højest være 0,02% fejl. Dvs. der må højest være 2 fejl ud af 10000 ekspeditioner
 • Fejludlevering ved dosisdispensering
  I forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort, må der højest være 0,02% fejl
 • Servicegrad (leveringsevne)
  Apoteket skal kunne udlevere 95 % af de receptordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
 • Servicegrad (leveringsevne), målopfyldelse
  Apoteket kunne ved sidste måling (foretaget i uge 27) levere 97,5 % af de recept ordinerede lægemidler og apoteksforbeholdte lægemidler

Rådgivning og information

 • Faglig rådgivning og information i skranken
  90% af kunderne i skranken skal tilbydes fagligt rådgivning og information i henhold til sektorkravene
 • Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse
  I perioden 07-10-2019 til 09-10-2019 blev mindst 100% af apotekets kunder tilbudt fagligrådgivning og information
 • Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder
  Ingen forsendelse i denne afdeling

Medarbejdere på apoteket

 • Apotekeren (apotekets ejer)
  Lars Andersen (farmaceut)
 • Apotekets farmaceuter
  1
 • Apotekets farmakonomer
  3-4
 • Apotekets farmakonomelever
  0
 • Apotekets øvrige medarbejdere
  1

Handicapbetjening

 • Fysisk tilgængelighed for handicappede
  Automatisk åbnedør i gadeniveau, parkering og handikap parkering umiddelbart foran indgangsdør
 • Andre servicetiltag for handicappede
  Apoteket har egen indgang med rampe til handikappede og dårligt gående kunder.

Apotekets udleveringspraksis

Her ses en tabel med oplysninger om apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.
A B C
Almindelige medicinpakninger Apoteket 87,9% 7,4% 4,7%
Landsgennemsnit 81,8% 12,3% 5,9%
Dosispakket medicin Apoteket 96,7% 2,8% 0,5%
Landsgennemsnit 79,8% 9,2% 11,0%
Oplysningerne vedrører perioden fra juli 2022 til december 2022

Tallene i skemaet viser, hvilken procentdel af vores udleveringer af receptmedicin der var:

A: Det billigste lægemiddel (herunder hvor vi udleverer det billigste lægemiddel, som er tilgængeligt, (det billigste lægemiddel kan ikke skaffes) samt hvor recepten er påtegnet "ikke substitution", og vi ikke må substituere til et billigere lægemiddel) 

B: Lægemidler, der er udleveret inden for en fastsat bagatelgrænse. Det vil sige, at det ikke er det billigste lægemiddel men inden for en bagatelgrænse, som vi kan udlevere til dig.

C: Lægemidler der er udleveret uden for den fastsatte bagatelgrænse. Det vil sige dyrere lægemidler over bagatelgrænsen, hvor vi som udgangspunkt skal substituere til det billigste lægemiddel.

I forbindelse med udlevering af dosispakket medicin er udleveringspraksis afhængig af dosispakkeapotekets sortiment.

Vi er forpligtiget til at udlevere det billigste lægemiddel til dig. Vi kan dog i de tilfælde, hvor vi ikke har det billigste lægemiddel på lager, udlevere et lægemiddel til dig, der er lidt dyrere, men inden for en fastsat bagatelgrænse. Vi skal her oplyse dig om prisforskellen på det billigste lægemiddel, og det lægemiddel du får udleveret

 

Mulige årsager til at apoteket ikke har udleveret det billigste tilgængelige lægemiddel:

 • Lægen har skrevet på recepten, at der skal udleveres det ordinerede lægemiddel, hvormed apoteket ikke må substituere til et eventuelt billigere lægemiddel.
 • Kunden har ønsket et andet og dyrere lægemiddel.
 • Apoteket har ikke det billigste tilgængelige lægemiddel på lager, og kunden vil ikke vente på, at apoteket skaffer det.
 • Situationer hvor det billigste lægemiddel ikke kan fremskaffes